Ekstra tilførsel av fluor (fluorskyll eller fluortabletter) anbefales dersom tannlegen finner begynnende hull. Godt renhold og fluor vil kunne reveresere disse skadene og hindre at de utvikler seg til hull som krever at tannlegen må legge fylling i tannen.

Sunt kosthold

Også inntak av mat og drikke spiller en rolle for tannhelsen. Både sukkerholdig og sure matprodukter kan skade tennene. Vi anbefaler 5 måltider om dagen, samt redusere inntak av sukker og sure matprodukter.

Dersom du har problemer med tannhelsen i form av flere hull i tennene eller syreskader (erosjoner) vil tannlegen blant annet se nærmere på kostholdet ditt for å lete etter en årsak her. Tannlegen vil således også kunne komme med konkrete råd og anbefalinger for å bedre tannhelsen din.

"
Hvis du ønsker en god munnhygiene, må du unngå røyk og snus.

Røyk

Studier viser at det er en klar sammenheng mellom bruk av tobakk og utvikling av munnhulesykdommer og ulike tilstander i munnhulen som munnhulekret, alvorlig periodontitt, redusert sårtilheling, dårlig tilheling ved implantatbehandling, redusert prognose ved behandling av periodontitt og misfarging av tenner, fyllinger og proteser. Spørsmål om tobakksforbruk inngår derfor som en naturlig del av registering av helseopplysninger hos oss. Vi infomrerer om sammenheng mellom tobakk og oral helse. Vi forsøker også å forebygge bruk av tobakk, samt diagnostisere og behandle tidlige følger av tobakk.

Snus

Snus inneholder helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer, og gir forandringer i slimhinnen i munnhulen. Tannkjøttet der du plasserer snusen kan trekke seg tilbake og gi lange tannhalser som igjen kan føre til ising i tennene. Denne forandringen vedvarer selv om du slutter å snuse og er således en permanent skade. Ved langvarig snusbruk utvikles en fortykkelse i munnslimhinnen der snusen plasseres, men som kan lege seg selv dersom du slutter å snuse.

Når det gjelder tennene vil disse kunne misfarges som følge av bruk av snus. Sprekker i tennene og overgang mellom fylling og tann er steder der fargestoffer fester seg og vil kunne gi et skjemmende smil.

Det er også studier som tyder på at man har en økt risiko for utvikling av munnhulekreft ved snusing.

Våre anbefalinger er å ta vare på både generell helse og oral helse ved å unngå bruk av røyk og snus.

Gå jevnlig til tannlegen

Selv om det daglige vedlikeholdet er bra, kan man likevel oppleve å få problemer med tennene eller tannkjøttet. Tannlegene på Alero vil gi deg informasjonen du trenger, komme med gode forebyggende anbefalinger og tilby deg den behandlingen som kreves. Ta kontakt med Alero Tannklinikk for en tannlegesjekk, og vi vil sette opp jevnlige kontroller ut fra hver enkelts behov.

Dine data, dine valg

Du kan velge hvilke cookies du tillater oss å benytte. Funksjonelle cookies kan ikke fjernes, da disse er nødvendig for funksjonen av nettsiden. Du kan lese mer om hva dette innebærer i vår personvernserklæring.