Når bør barn starte med tannregulering?

For noen er det hensiktsmessig å begynne med tannregulering så tidlig som i 6 - 7 årsalderen, for andre vil være bedre å vente til alle permanente tenner er på plass, eller til kjevene er ferdig utvokst i slutten av tenårene.

Vi ønsker ikke å forbedre tannstillingen før barnet har fått alle sine permanente tenner, men ved f.eks. stort overbitt/underbitt, eller veldig trang kjeve, kan det være en fordel å begynne med innledende behandling (vanligvis gom) i perioden med melketenner. Derfor er det bedre at barn vurderes av en kjeveortoped litt for tidlig, enn litt for sent.

Må jeg ha henvisning for å bestille time hos dere?

Du trenger ikke henvisning for å bestille time hos oss. Vi kan helt uforpliktende vurdere om barnet ditt har behov for tannregulering, og om dere vil få støtte fra Helfo eller ikke. Hvis dere har krav på stønad, kan dere innhente henvisning for denne støtten før eventuell behandling.

Første møte, en uforpliktende konsultasjon

Vi begynner med å undersøke bittet og tannstillingen til barnet ditt. Dersom det er aktuelt med tannregulering, vil vi gå gjennom hva det vil være mulig å oppnå, samt refusjonsordninger. Noen foretrekker å tenke gjennom den første informasjonen før de bestemmer seg for gå videre.

Tydelig informasjon om muligheter og kostnader

Ønsker dere å gå videre med behandling, lager vi analysemateriale: digitale 3D modeller med scanner, foto og røntgenbilder. Etter at vi har vurdert analysematerialet grundig vil dere få detaljert informasjon om behandlingen, kostnadsoverslag og behandlingsavtale.

Hos oss utføres alle konsultasjoner av en kjeveortoped. Vi gir dere et tydelig og klart kostnadsoverslag og en realistisk behandlingsplan.

"
En uforpliktende konsultasjon hos kjeveortoped koster 316,- kr for barn med/uten refusjon.

Hvor mange barn trenger egentlig regulering?

Omtrent 1 av 3 barn i Norge har behov for tannregulering. Et herlig smil er ikke avhengig av 100 % symmetriske tenner, men feil tannstilling kan blant annet gi økt tannslitasje, større sjanse for tannskader ved traumer mot munnen, problemer med å tygge mat skikkelig, muskelplager og feilbelastning i kjeveledd.

I alderen med blandingstannsett (blanding av melke- og permanente tenner) har barn ofte mellomrom eller skjeve fortenner. Dette er helt normalt, og retter seg ofte opp selv når barnet får sine permanente tenner.

Hva er innledende behandling?

Innledende behandling er vanligst i 8-10 års alderen, men ved tidlig tannfelling og stort behov kan det være en fordel å starte allerede i 6 -7 års alderen. Vi kan bruke barnets vekst positivt til å påvirke kjevevekst- og stilling, og til å skape bedre plass for de nye permanente tennene. Det mest vanlige i innledende behandling er avtagbar apparatur som f.eks. en gom.

Hva er to-fase behandling?

Hos noen barn kan en innledende behandling være tilstrekkelig. For andre vil det være nødvendig med en såkalt to-fase behandling hvor man fortsetter med fast regulering når alle de permanente tennene er på plass. Ved noen bittfeil vil det være best å vente med regulering til alle de permanente tennene er frembrutt.

Typer tannregulering for barn og ungdom

1. Tradisjonell tannregulering på forsiden av tennene.

a) Avtagbar tannregulering - gom/plater

For barn er den vanligste typen avtagbar regulering, såkalte plater/gomer. Gomene kan flytte på tenner og/eller påvirke kjevene. Gom brukes gjerne hos barn i innledende behandling, og for stabilisering/retensjon senere.

b) Fast apparatur

Med fast apparatur mener man klosser (brackets) som er limt på tennene. Som oftest er det nødvendig med klosser både i overkjeven og underkjeven. I noen tilfeller bruker man både avtagbar og fast apparatur. Det finnes også hvite klosser i keramikk til forsiden av tennene. Hvite klosser kan brukes alene eller i kombinasjon med metallklosser.

Metallklosser
Hvite klosser kombinert med metallklosser

2. Usynlig og tannregulering for ungdom

Det er mulig med usynlig tannregulering for ungdom. Usynlig tannregulering deles opp i to hovedtyper; gjennomsiktige skinner og regulering skjult bak tennene.

a) Gjennomsiktige, avtagbare skinner
Usynlig tannregulering med avtagbare, gjennomsiktige skinner kan behandle mange av de mest vanlige bittfeilene. I vår klinikk bruker vi skinner fra Invisalign®.

b) Klosser skjult på baksiden av tennene.
Dette er klosser (brackets) i metall som limes på baksiden av tennene. Denne typen tannregulering er usynlig i overkjeven og nesten usynlig i underkjeven.

Avtagbare, gjennomsiktige skinner
Regulering mec klosser bak tennene

Bitt og tannstilling

En friskere munn, et penere utseende og tenner som kan holde hele livet, er målet med tannregulering. En spesialist innenfor dette behandlingsområdet kalles en kjeveortoped. Kjeveortopeder er tannleger som i Norge har en 3 årig ekstrautdannelse på tannlegeskolen i Oslo eller Bergen.
Å få tannregulering innebærer at tannlegen kan rette på feil i tannstilling og kjevevekst. Bortsett fra det rent estetiske, så kan en feilutvikling av bittet føre med seg andre problemer. Tenner som sitter uregelmessig og ujevnt er ofte vanskeligere å holde rene. Da er risikoen for hull og tannkjøttssykdommer større. Feilstilling av tennene kan gi problemer med tyggemusklene, kjeveledd og med musklene i hals- og skulderregion.
Bestill time

Dine data, dine valg

Du kan velge hvilke cookies du tillater oss å benytte. Funksjonelle cookies kan ikke fjernes, da disse er nødvendig for funksjonen av nettsiden. Du kan lese mer om hva dette innebærer i vår personvernserklæring.